Pneumax Pneumax
 
pixel
  pixel  NOVINKY  pixel  PRODUKTY A KATALOGY  pixel  O FIRMĚ  pixel  KONTAKTY  pixel  OCHRANA ÚDAJŮ  pixel  NAPIŠTE NÁM  pixel
     
 
Mechanické rozvaděče
Pneumatické rozvaděče
Série 104 - 105 - 200
Série 300
Série 400
Série 700
Série 800
Série 888 ECO 22
Série 1000 - 1010
Série 2100
Série 2400
Série 2400 sériové systémy
Série 2600
Série 2300 ENOVA
ENOVA sériové systémy
Série 2500 OPTYMA32-F
OPTYMA32-F sériové systémy
Série 2500 OPTYMA32-T
OPTYMA32-T sériové systémy
Série 2200 OPTYMA32-S
OPTYMA32-S sériové systémy
Technické informace
Úprava vzduchu
Válce
Šroubení
Manipulace
Prvky pro vakuové aplikace
Nerezové prvky
Prvky pro svařovací automaty
Elektrické válce série 1800
Elektromechanické přímočaré pohony
Doplňkový sortiment

Certifikáty
Online katalogy

Nový 3D katalog
  pixel   
SOLENOIDOVÉ VENTILY
Obrázek
Jsou to dvoustupňové ventily ovládané elektro-pneumaticky. Přímo ovládaný solenoidový ventil série 300 pneumaticky ovládá hlavní silový rozvaděč.

 

Dokumenty
Dokumentace SOLENOIDOVÉ VENTILY série 400 Stáhnout (5,04 MB)
Dokumentace MECHANICKÉ VENTILY série T488 TECNOECO Stáhnout (0,83 MB)
DWG 2D knihovna (DWG) - SOLENOIDOVÉ VENTILY série 400 Stáhnout (1,74 MB)
DWG 2D knihovna (DWG) - MECHANICKÉ VENTILY série T488 TECNOECO Stáhnout (0,37 MB)
DXF 2D knihovna (DXF) - SOLENOIDOVÉ VENTILY série 400 Stáhnout (1,19 MB)
DXF 2D knihovna (DXF) - MECHANICKÉ VENTILY série T488 TECNOECO Stáhnout (0,19 MB)
3D 3D knihovna (IGES) - SOLENOIDOVÉ VENTILY série 400 Stáhnout (4,07 MB)
3D 3D knihovna (IGES) - MECHANICKÉ VENTILY série T488 TECNOECO Stáhnout (1,54 MB)
3D 3D knihovna (STEP) - SOLENOIDOVÉ VENTILY série 400 Stáhnout (3,12 MB)
3D 3D knihovna (STEP) - MECHANICKÉ VENTILY série T488 TECNOECO Stáhnout (1,25 MB)

Seznam objednacích kódů
468.32.0.1.M2 468.52.0.1.M2 468.32.0.12.M2 468.52.0.12.M2
468.32.0.0.M2 468.52.0.0.M2 468.53.31.0.0.M2 468.53.32.0.0.M2
468.53.33.0.0.M2 468/1.32.0.1.M2 468/1.52.0.1.M2 468/1.32.0.12.M2
468/1.52.0.12.M2 468/1.32.0.0.M2 468/1.52.0.0.M2 468/1.53.31.0.0.M2
468/1.53.32.0.0.M2 468/1.53.33.0.0.M2 464.32.0.1.M2 464.52.0.1.M2
464.32.0.0.M2 464.52.0.0.M2 464.32.0.12.M2 464.52.0.12.M2
464.32.0.0.M2 464.52.0.0.M2 464.53.31.0.0.M2 464.53.32.0.0.M2
464.53.33.0.0.M2 464/1.32.0.1.M2 464/1.52.0.1.M2 464/1.32.0.12.M2
464/1.52.0.12.M2 464/1.32.0.0.M2 464/1.52.0.0.M2 464/1.53.31.0.0.M2
464/1.53.32.0.0.M2 464/1.53.33.0.0.M2 414/2.32.0.1.M2 414/2.52.0.1.M2
414/2.32.0.12.M2 414/2.52.0.12.M2 414/2.32.0.0.M2 414/2.52.0.0.M2
414.00 414.01 414/3.52.0.1.M2 414/3.52.0.12.M2
414/3.52.0.0.M2 514/N.32.0.1.M2 514/N.52.0.1.M2 514/N.32.0.12.M2
514/N.52.0.12.M2 514/N.32.0.0.M2 514/N.52.0.0.M2 452.32.0.1.M2
452.52.0.1.M2 452.32.0.12.M2 452.52.0.12.M2 452.32.0.0.M2
452.52.0.0.M2 452.53.31.0.0.M2 452.53.32.0.0.M2 452.53.33.0.0.M2
452/1.32.0.1.M2 452/1.52.0.1.M2 452/1.32.0.12.M2 452/1.52.0.12.M2
452/1.32.0.0.M2 452/1.52.0.0.M2 452/1.53.31.0.0.M2 452/1.53.32.0.0.M2
452/1.53.33.0.0.M2 412/2.32.0.1.C.M2 412/2.52.0.1.C.M2 412/2.32.0.1.A.M2
412/2.32.0.12.C.M2 412/2.52.0.12.C.M2 412/2.32.0.12.A.M2 412/2.32.0.12/1.C.M2
412/2.52.0.12/1.M2 412/2.32.0.12/1.A.M2 412/2.32.0.0.C.M2 412/2.52.0.0.C.M2
412/2.32.0.0.A.M2 412/2.53.31.0.0.M2 412/2.53.32.0.0.M2 412/2.53.33.0.0.M2
411.32.0.1.S2 411.32.0.1.S4 411.32.0.1.S5 411.32.0.1.S6
411.32.0.1.S16 411.32.0.1.S17 411.32.0.1.S19 411.32.0.1.S20
411.32.0.1.S21 411.32.0.1.S22 411.32.0.1.S23 411.32.0.1.S24
411.32.0.1.S25 411.32.0.1.S36 411.32.0.1.S37 411.32.0.1.S38
411.32.0.1.S39 411.32.0.1.S40 411.32.0.1.S41 411.32.0.1.S42
411.32.0.1.S56 411.32.0.1.S57 411.32.0.1.S58 411.52.0.1.S2
411.52.0.1.S4 411.52.0.1.S5 411.52.0.1.S6 411.52.0.1.S16
411.52.0.1.S17 411.52.0.1.S19 411.52.0.1.S20 411.52.0.1.S21
411.52.0.1.S22 411.52.0.1.S23 411.52.0.1.S24 411.52.0.1.S25
411.52.0.1.S36 411.52.0.1.S37 411.52.0.1.S38 411.52.0.1.S39
411.52.0.1.S40 411.52.0.1.S41 411.52.0.1.S42 411.52.0.1.S56
411.52.0.1.S57 411.52.0.1.S58 411.32.0.12.S2 411.32.0.12.S4
411.32.0.12.S5 411.32.0.12.S6 411.32.0.12.S16 411.32.0.12.S17
411.32.0.12.S19 411.32.0.12.S20 411.32.0.12.S21 411.32.0.12.S22
411.32.0.12.S23 411.32.0.12.S24 411.32.0.12.S25 411.32.0.12.S36
411.32.0.12.S37 411.32.0.12.S38 411.32.0.12.S39 411.32.0.12.S40
411.32.0.12.S41 411.32.0.12.S42 411.32.0.12.S56 411.32.0.12.S57
411.32.0.12.S58 411.52.0.12.S2 411.52.0.12.S4 411.52.0.12.S5
411.52.0.12.S6 411.52.0.12.S16 411.52.0.12.S17 411.52.0.12.S19
411.52.0.12.S20 411.52.0.12.S21 411.52.0.12.S22 411.52.0.12.S23
411.52.0.12.S24 411.52.0.12.S25 411.52.0.12.S36 411.52.0.12.S37
411.52.0.12.S38 411.52.0.12.S39 411.52.0.12.S40 411.52.0.12.S41
411.52.0.12.S42 411.52.0.12.S56 411.52.0.12.S57 411.52.0.12.S58
411.32.0.0.S2 411.32.0.0.S4 411.32.0.0.S5 411.32.0.0.S6
411.32.0.0.S16 411.32.0.0.S17 411.32.0.0.S19 411.32.0.0.S20
411.32.0.0.S21 411.32.0.0.S22 411.32.0.0.S23 411.32.0.0.S24
411.32.0.0.S25 411.32.0.0.S36 411.32.0.0.S37 411.32.0.0.S38
411.32.0.0.S39 411.32.0.0.S40 411.32.0.0.S41 411.32.0.0.S42
411.32.0.0.S56 411.32.0.0.S57 411.32.0.0.S58 411.52.0.0.S2
411.52.0.0.S4 411.52.0.0.S5 411.52.0.0.S6 411.52.0.0.S16
411.52.0.0.S17 411.52.0.0.S19 411.52.0.0.S20 411.52.0.0.S21
411.52.0.0.S22 411.52.0.0.S23 411.52.0.0.S24 411.52.0.0.S25
411.52.0.0.S36 411.52.0.0.S37 411.52.0.0.S38 411.52.0.0.S39
411.52.0.0.S40 411.52.0.0.S41 411.52.0.0.S42 411.52.0.0.S56
411.52.0.0.S57 411.52.0.0.S58 411.53.31.0.0.S2 411.53.31.0.0.S4
411.53.31.0.0.S5 411.53.31.0.0.S6 411.53.31.0.0.S16 411.53.31.0.0.S17
411.53.31.0.0.S19 411.53.31.0.0.S20 411.53.31.0.0.S21 411.53.31.0.0.S22
411.53.31.0.0.S23 411.53.31.0.0.S24 411.53.31.0.0.S25 411.53.31.0.0.S36
411.53.31.0.0.S37 411.53.31.0.0.S38 411.53.31.0.0.S39 411.53.31.0.0.S40
411.53.31.0.0.S41 411.53.31.0.0.S42 411.53.31.0.0.S56 411.53.31.0.0.S57
411.53.31.0.0.S58 411.53.32.0.0.S2 411.53.32.0.0.S4 411.53.32.0.0.S5
411.53.32.0.0.S6 411.53.32.0.0.S16 411.53.32.0.0.S17 411.53.32.0.0.S19
411.53.32.0.0.S20 411.53.32.0.0.S21 411.53.32.0.0.S22 411.53.32.0.0.S23
411.53.32.0.0.S24 411.53.32.0.0.S25 411.53.32.0.0.S36 411.53.32.0.0.S37
411.53.32.0.0.S38 411.53.32.0.0.S39 411.53.32.0.0.S40 411.53.32.0.0.S41
411.53.32.0.0.S42 411.53.32.0.0.S56 411.53.32.0.0.S57 411.53.32.0.0.S58
411.53.33.0.0.S2 411.53.33.0.0.S4 411.53.33.0.0.S5 411.53.33.0.0.S6
411.53.33.0.0.S16 411.53.33.0.0.S17 411.53.33.0.0.S19 411.53.33.0.0.S20
411.53.33.0.0.S21 411.53.33.0.0.S22 411.53.33.0.0.S23 411.53.33.0.0.S24
411.53.33.0.0.S25 411.53.33.0.0.S36 411.53.33.0.0.S37 411.53.33.0.0.S38
411.53.33.0.0.S39 411.53.33.0.0.S40 411.53.33.0.0.S41 411.53.33.0.0.S42
411.53.33.0.0.S56 411.53.33.0.0.S57 411.53.33.0.0.S58 488.32.0.1.M11
488.32.0.1.M56 488.32.0.1.M57 488.32.0.1.M58 488.52.0.1.M11
488.52.0.1.M56 488.52.0.1.M57 488.52.0.1.M58 488.32.0.12.M11
488.32.0.12.M56 488.32.0.12.M57 488.32.0.12.M58 488.52.0.12.M11
488.52.0.12.M56 488.52.0.12.M57 488.52.0.12.M58 488.32.0.0.M11
488.32.0.0.M56 488.32.0.0.M57 488.32.0.0.M58 488.52.0.0.M11
488.52.0.0.M56 488.52.0.0.M57 488.52.0.0.M58 488.53.31.0.0.M11
488.53.31.0.0.M56 488.53.31.0.0.M57 488.53.31.0.0.M58 488.53.32.0.0.M11
488.53.32.0.0.M56 488.53.32.0.0.M57 488.53.32.0.0.M58 488.53.33.0.0.M11
488.53.33.0.0.M56 488.53.33.0.0.M57 488.53.33.0.0.M58 488.32.0.1.M11P
488.32.0.1.M56P 488.32.0.1.M57P 488.32.0.1.M58P 488.52.0.1.M11P
488.52.0.1.M56P 488.52.0.1.M57P 488.52.0.1.M58P 488.32.0.12.M11P
488.32.0.12.M56P 488.32.0.12.M57P 488.32.0.12.M58P 488.52.0.12.M11P
488.52.0.12.M56P 488.52.0.12.M57P 488.52.0.12.M58P 488.32.0.0.M11P
488.32.0.0.M56P 488.32.0.0.M57P 488.32.0.0.M58P 488.52.0.0.M11P
488.52.0.0.M56P 488.52.0.0.M57P 488.52.0.0.M58P 488.53.31.0.0.M11P
488.53.31.0.0.M56P 488.53.31.0.0.M57P 488.53.31.0.0.M58P 488.53.32.0.0.M11P
488.53.32.0.0.M56P 488.53.32.0.0.M57P 488.53.32.0.0.M58P 488.53.33.0.0.M11P
488.53.33.0.0.M56P 488.53.33.0.0.M57P 488.53.33.0.0.M58P 484.32.0.1.M11
484.32.0.1.M56 484.32.0.1.M57 484.32.0.1.M58 484.52.0.1.M11
484.52.0.1.M56 484.52.0.1.M57 484.52.0.1.M58 484.32.0.12.M11
484.32.0.12.M56 484.32.0.12.M57 484.32.0.12.M58 484.52.0.12.M11
484.52.0.12.M56 484.52.0.12.M57 484.52.0.12.M58 484.32.0.0.M11
484.32.0.0.M56 484.32.0.0.M57 484.32.0.0.M58 484.52.0.0.M11
484.52.0.0.M56 484.52.0.0.M57 484.52.0.0.M58 484.53.31.0.0.M11
484.53.31.0.0.M56 484.53.31.0.0.M57 484.53.31.0.0.M58 484.53.32.0.0.M11
484.53.32.0.0.M56 484.53.32.0.0.M57 484.53.32.0.0.M58 484.53.33.0.0.M11
484.53.33.0.0.M56 484.53.33.0.0.M57 484.53.33.0.0.M58 484.32.0.1.M11P
484.32.0.1.M56P 484.32.0.1.M57P 484.32.0.1.M58P 484.52.0.1.M11P
484.52.0.1.M56P 484.52.0.1.M57P 484.52.0.1.M58P 484.32.0.12.M11P
484.32.0.12.M56P 484.32.0.12.M57P 484.32.0.12.M58P 484.52.0.12.M11P
484.52.0.12.M56P 484.52.0.12.M57P 484.52.0.12.M58P 484.32.0.0.M11P
484.32.0.0.M56P 484.32.0.0.M57P 484.32.0.0.M58P 484.52.0.0.M11P
484.52.0.0.M56P 484.52.0.0.M57P 484.52.0.0.M58P 484.53.31.0.0.M11P
484.53.31.0.0.M56P 484.53.31.0.0.M57P 484.53.31.0.0.M58P 484.53.32.0.0.M11P
484.53.32.0.0.M56P 484.53.32.0.0.M57P 484.53.32.0.0.M58P 484.53.33.0.0.M11P
484.53.33.0.0.M56P 484.53.33.0.0.M57P 484.53.33.0.0.M58P 488.02
488.03 488.04 488.05 488.06
488.07 488.08 488.09 488.10
488.00 T488.52.11.1 T488.52.11.12 T488.52.11.11
T488.53.31.11.11 T488.53.32.11.11 T488.53.33.11.11 T488.52.0.1.M9
T488.52.0.1.M11 T488.52.0.1.M56 T488.52.0.1.M57 T488.52.0.1.M58
T488.52.0.1E.M9 T488.52.0.1E.M11 T488.52.0.1E.M56 T488.52.0.1E.M57
T488.52.0.1E.M58 T488.52.0.12.M9 T488.52.0.12.M11 T488.52.0.12.M56
T488.52.0.12.M57 T488.52.0.12.M58 T488.52.0.12E.M9 T488.52.0.12E.M11
T488.52.0.12E.M56 T488.52.0.12E.M57 T488.52.0.12E.M58 T488.52.0.0.M9
T488.52.0.0.M11 T488.52.0.0.M56 T488.52.0.0.M57 T488.52.0.0.M58
T488.52.0.0E.M9 T488.52.0.0E.M11 T488.52.0.0E.M56 T488.52.0.0E.M57
T488.52.0.0E.M58 T488.53.31.0.0.M9 T488.53.31.0.0.M11 T488.53.31.0.0.M56
T488.53.31.0.0.M57 T488.53.31.0.0.M58 T488.53.31.0.0E.M9 T488.53.31.0.0E.M11
T488.53.31.0.0E.M56 T488.53.31.0.0E.M57 T488.53.31.0.0E.M58 T488.53.32.0.0.M9
T488.53.32.0.0.M11 T488.53.32.0.0.M56 T488.53.32.0.0.M57 T488.53.32.0.0.M58
T488.53.32.0.0E.M9 T488.53.32.0.0E.M11 T488.53.32.0.0E.M56 T488.53.32.0.0E.M57
T488.53.32.0.0E.M58 T488.53.33.0.0.M9 T488.53.33.0.0.M11 T488.53.33.0.0.M56
T488.53.33.0.0.M57 T488.53.33.0.0.M58 T488.53.33.0.0E.M9 T488.53.33.0.0E.M11
T488.53.33.0.0E.M56 T488.53.33.0.0E.M57 T488.53.33.0.0E.M58 T488.02
T488.03 T488.04 T488.05 T488.06
T488.07 T488.08 T488.09 T488.10
T488.00
 
pixel
pixel